Ubezper

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Kolejnym elementem oferty Aviva TUO jest roczne ubezpieczenie Partner w podróży , przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych często wyjeżdzajacych za granicę , jak również – w wariancie grupowym – dla firm, których pracownicy podróżują służbowo poza Polskę.

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  W PZU ubezpieczam się od lat i mam tam ubezpieczenie na samochód i mieszkanie, ale jak jechałem ostatnio na wycieczkę do Portugalii, to Wojażer też brzmiał najkorzystniej.

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług.

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Oświadczam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały mi doręczone oraz zapoznałem(am) się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz oświadczam, że ich treść jest mi znana, akceptuję je i zobowiązuję się do doręczenia ich osobom Ubezpieczonym.

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Coraz częściej również mamy wybór takiego ubezpieczenia KL w liniach lotniczych, z których korzystamy.TU

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą
  oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF.

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Zapraszamy również do kupna ubezpieczenia Compensa Voyage na naszej stronie internetowej

 • Ubezper posted an update 9 months, 3 weeks ago

  Wszystko zależy od wybranego pakietu, dodatkowych rozszerzeń, towarzystwa ubezpieczeniowego i przede wszystkim okresu ubezpieczenia. WWW